Tiesu administrācijas elektronisko aptauju un vēlēšanu sistēma

Tiesas apmeklētāju aptaujas anketa

Tēmu izklāsts

  • Lai pilnveidotu tiesu darba organizāciju, lūdzam aizpildīt aptaujas anketu, sniedzot viedokli par tiesu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti. Jūsu viedokļi un priekšlikumi mums ir nozīmīgi iedzīvotājiem sniedzamo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai 

  • Sekcija 1
Tiesu Administrācija