Tiesu administrācijas elektronisko aptauju un vēlēšanu sistēma

Zvērinātu advokātu, prokuroru un juristu sniegtais novērtējums par tiesas darbu

Tēmu izklāsts

  • Lai pilnveidotu tiesu darba organizāciju, lūdzam aizpildīt aptaujas anketu, sniedzot viedokli par tiesu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti. Jūsu viedokļi un priekšlikumi mums ir nozīmīgi iedzīvotājiem sniedzamo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai 

     

  • Sekcija 1
Tiesu Administrācija